Hoists

HOISTS - COAL MINE KW S.A. KWK CHWAŁOWICE, POLAND

HOISTS - COOPER MINE KGHM S.A. POLKOWICE – SIEROSZOWICE, POLAND

HOISTS - COAL MINE JSW KWK PNIÓWEK, POLAND

HOISTS - COAL MINE TTK KOZLU, TURKEY

HOISTS - COAL MINE BOGDANKA S.A. LW, POLAND

SHAFT SINKING HOISTS - KOPEX PBSz S.A., POLAND

HOISTS - COAL MINE JSW S.A. KWK BUDRYK, POLAND

Address

OPA-ROW Sp. z.o.o.
ul. Rymera 40c
44-270 Rybnik
Polska

Contact

tel. +48(32) 739 88 63
E-Mail: office@opa-row.eu